JOBBANKEN SIKRER OS KVALIFICEREDE MEDARBEJDERE

Eurofins Steins Laboratorium A/S i Ladelund ved Vejen er en af de virksomheder, der har brug for kvalificerede medarbejdere, 
som har lyst til at arbejde i fødevarebranchen.

Marianne Elsborg Ibsen, HR Manager i virksomheden, er positiv over for tiltaget.

“Vi har et godt samarbejde med Jobcenter Vejen, og det er positivt, at de går ind og gearer og inspirerer ledige til at få et job i fødevarebranchen. Jobbank for fødevarevirksomheder betyder, at vi har nemmere ved at få fat i medarbejdere med relevante kompetencer – samtidig er det med til at give ledige det første skridt på vejen til et arbejdsliv inden for denne sektor.”

Marianne Elsborg Ibsen fremhæver det særlige ved jobbanken, at den netop har helt klart fokus på de ledige, som har en særlig 
interesse i at arbejde med fødevarer.

”Det skal være attraktivt at være i denne jobbank, udover de faglige kompetencer, er det vigtigt at den ledige udviser engagement og interesse overfor fødevarebranchen, og det er denne jobbank med til at sikre.”

Eurofins Steins Laboratorium har ansat flere af kandidaterne og udtaler, at de også fremover vil benytte ”fødevarebanken” til at rekruttere nye medarbejdere.