KURSUSBESKRIVELSE

Almen fødevarehygiejne – 3 dage
Deltageren lærer at behandle fødevarer på en hygiejnisk forsvarlig måde. Får forståelse for, hvorfor det er så vigtigt, at de høje krav til hygiejnen, i forbindelse med behandlingen af fødevarer, overholdes.

Råvarer i køkkenet – 2 dage
Deltageren kan vurdere råvarer, der forekommer i kantine-, cafeteria-, restaurant- og storkøkkener, i forhold til kvalitet, økologi, sæson og næringsværdi. Deltageren kan opbevare og klargøre den enkelte råvare korrekt. Deltageren kan medvirke ved bestilling og indkøb af råvarer samt kalkulere forbrug og økonomi.

Anretning af mad i cafeteria & kantine – 4 dage
Deltageren kan anrette, portionere og servere almindeligt forekommende retter i cafeteria og kantine samt foretage relevant opdækning og afdækning set i relation til virksomhedens koncept. Deltageren kan efterleve gældende hygiejneregler.

Personlig udvikling til arbejde og uddannelse – 5 dage
Deltageren er i stand til at tilegne sig ny viden og er motiveret til yderligere udvikling og uddannel-se, fagligt såvel som personligt med henblik på at matche omskiftelige behov på arbejdspladsen og arbejdsmarkedet som helhed. Deltageren kan opstille klare ønsker og mål i forhold til egen kvalificering og uddannelse med henblik på at matche behovene indenfor eget fagområde. Deltageren kan håndtere udviklingssamtaler herunder etablere kontakt med og blive forstået af andre mennesker, tackle situationer, hvor deltageren møder modstand herunder forstå de psykologiske mekanismer, der henholdsvis fremmer og hæmmer præcis kommunikation.

Indskrivning og formatering af mindre tekster – 2 dage
Deltageren kan benytte basisfunktioner i tekstbehandling til indskrivning og formatering af mindre tekster som fx breve og opslag samt anvende redigeringsfaciliteterne til fx sletning, flytning og kopiering af tekst. Endvidere kan deltageren definere enkel sideopsætning, herunder fa margener og sidenummerering samt anvende tekstbehandlingsprogrammets stavekontrol og hjælpefunktion. Ved hjælp af programmets tabelfunktion kan deltageren desuden oprette enkle skemaer og opstillinger i form af fx prislister og notater.

Anvendelse af regneark til enkle beregninger – 2 dage
Deltagerne kan oprette nye og redigere eksisterende regneark samt oprette enkle formler og foretage flytning og kopiering heraf under hensyntagen til regnearkets opbygning. Desuden kan deltageren formatere et regneark, så det er præsentabelt og overskueligt, og sortere og filtrere data i eksempelvis kundelister, lageroptegnelser, prisliste eller varefortegnelser samt definere sideopsætning til udskrivning af regneark.

Anvendelse af præsentationsprogrammer – 2 dage
Deltageren får kendskab til at fremstille grafisk præsentationsmateriale eksempelvis til foredrag 
og salgspræsentationer. Kurset varer to dage og kræver ingen specielle forudsætninger.